To Finish Well, Live In God’s Presence – PM – Runthrough

Other Resources

Magulo ba ang buhay mo? Gusto mo bang umayos ito? Alam naman natin na hindi aayos ang buhay natin ng basta-basta at sa limitadong kakayanan natin. Kaya importanteng mamuhay tayo sa presensya ng Diyos, at Siya ang magbibigay ng kaayusan at kapayapaan sa ating buhay.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu