To Finish Well, Keep on Growing – PM – Runthrough

Other Resources

Ang mga tagumpay natin ngayon ay hindi kasiguraduhan ng tagumpay natin bukas. Kailangan nating manatiling nakabantay at maingat, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Panoorin ang video na ito at alamin kung paano tayo makakapagtapos ng mabuti sa ating pananampalataya!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu