The Battle is Real, Run to Christ – PM – Runthrough

Other Resources

Naitanong mo na ba sa iyong sarili, “Paano ako makatitiyak na ako ay isang Kristiyano kung nahihirapan pa rin ako sa aking mga kasalanan?” Alamin ang sagot sa ating laban sa kasalanan sa video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu