Serve Christ – PM – Runthrough

Other Resources

Bakit natin kailangang paglingkuran ang mga tao kahit nakakadismaya?
Paano naman natin mapaglilingkuran ang mga taong mahirap pakisamahan? Panoorin at alamin sa video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu