Respond Humbly to God’s Grace – PM – Runthrough

Other Resources

Kung si Hesus ay nagpakita sa iyong harapan ngayon, ano ang una mong sasabihin o gagawin? Mayroon ka bang mga tanong sa Kanya, o puno ka ba ng pagkamangha at pagpapakumbaba sa kung sino Siya at sa lahat ng Kanyang nagawa? Panoorin ang video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu