Obey the Lord, Begin Your Mission – PM – Runthrough

Other Resources

Nakakalula bang isipin ang pag-share ng gospel at pag-disciple ng mga tao?
Naririnig natin paulit-ulit na ang Dakilang Utos o Great Commission ay misyon para sa ating lahat. Kaya lang, paano natin magagawa ‘yon kung ang simpleng pagsunod kay Hesus pa lang ay hirap na tayo?
Panoorin ang video na ito para malaman kung bakit mahalaga ang paggawa ng disciples at kung paano malalampasan ang mga takot at pag-aalala para masimulan mong maging misyon ang Kanyang misyon.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu