Moses: Surrendered Leader – PM – Runthrough

Other Resources

“Ang pinaka mainam na paraan sa pagkakaroon ng pagbabago sa mundo ay kung sa atin mismo magmumula ang pagbabago! Subalit paano natin pangungunahan ang pagbabago sa mundo kung pakiramdam nating wala naman tayong sapat na impluwensya? Panoorin at tuklasin natin sa video na ito kung paano tayo makakaapekto sa mundong ito at maging tagapagbago!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu