Live The Best Life – PM – Runthrough

Other Resources

Ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng pinakabest na buhay ngayon? Madalas nating iniisip na ito ang buhay na puno ng tagumpay at kaligayahan, ngunit ito ba ang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin?Alamin ang pinakabest na buhay sa Diyos sa video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu