Jesus Is Risen, He Changes Everything – PM – Runthrough

Other Resources

Alam mo ba kung bakit napaka makasaysayan ng muling pagkabuhay ni Hesus? Panuorin at alamin sa video na ito kung paanong ang muling pagkabuhay ni Hesus ay maaring makapagpabago ng ating mga buhay hanggang ngayon!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu