Do Not Be Deceived, Be On Guard – PM – Runthrough

Other Resources

Wala naman ang may gustong malinlang, pero kung di tayo mag-iingat ay maari tayong maloko ng tuluyan. Paano natin iingatan ang sarili mula sa mga kasinungalingan? Panoorin ang video na ito! Mag tune in sa truth of our times sa loob lang ng kalahating oras.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu