Deal With Conflicts in God’s Way – PM – Runthrough

Other Resources

May mga tao ba sa buhay mo na hindi mo matingnan sa mata? Ang paglutas ng mga away, hindi pagkakasundo, at hindi pagkakaunawaan ay hindi talaga madali, lalo na kapag hindi ka sang-ayon sa taong nanakit sa iyo. Posible pa ba ang pagkakasundo para sa mga relasyon na tila hindi na kayang magkaayos?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu