Be Grateful for God’s Sovereign Grace – PM – Runthrough

Other Resources

Kinukuwestiyon mo ba ang Diyos kapag ang buhay ay hindi naaayon sa iyong plano? Paano tayo dapat tumugon sa soberanya ng Diyos kung nahihirapan tayong makita ang ating kinabukasan? Panoorin ito para malaman kung paano magpasalamat sa soberanya ng Diyos!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu