Be Faithful, Be Victorious – PM – Runthrough

Other Resources

Ang pananaw mo ba ay pansamantala lang? Kapag naka-focus tayo sa mga bagay na walang kahalagahan at di magtatagal, maari itong humadlang sa atin na mamuhay ng masaya at malaya ng ayon sa disenyo ng Diyos. Ano ang susi upang mamuhay nang tapat at magamit ang ating buhay para kay Hesus?
Panoorin ang video na ito! Panoorin ang katotohan sa panahon ngayon, sa loob lang ng kalahating oras.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu