Be A Change Maker With A Strong Heart – PM – Runthrough

Other Resources

“Madali ka bang ma-pressure sa mga sinasabi ng ibang tao? O baka naman ‘sa’yo lang nanggagaling ang pressure na ‘yun?
Sa tuwing ang buhay ay punong-puno ng kagipitian, paano nga ba maging totoo at manindigan sa ating mga matitibay na paniniwala?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu