A Picture Of The Full Life – PM – Runthrough

Other Resources

Namumuhay ba tayo ayon sa full life na nilaan ng Panginoon para sa atin, o para bang may kulang sa ating pang-araw-araw na buhay? Alamin kung paano natin maaabot ang buhay na may kahulugan sa video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu