https://www.youtube.com/watch?v=sy8gy7E6hHA Marami sa atin ay nagsusumikap nang husto upang matiyak na ligtas ang ating kinabukasan. Tayo ay namumuhunan at nag-iipon, bumibili ng insurance, at nagsusulat ng pamana. Matutulad din ba natin ito sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan? Paano ba dapat tayo mamuhay ng...

https://www.youtube.com/watch?v=sBbbYn7z5xU Many of us go to great lengths to make sure our future is secure. We invest and save, buy insurance and write wills. Can the same be said in the way we prepare for eternity? How can we spend our lives wisely for eternity?...

https://www.youtube.com/watch?v=qCfdvrcJkRc Marahil marami sa atin ang nagtatanong paano ba makakapasok Sa kaharian ng langit. Sapat na ba ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit? Marami sa atin ang nag-iisip na kapag nagsisikap tayong gumawa ng mabuti ay ligtas na tayo. Kung tutuusin, hindi ba't iyan...

https://www.youtube.com/watch?v=KK_7_TtOtVs Is being a good person enough to go to heaven? Many of us think that if we try hard to do good, our eternal life is secure. After all, isn't that what the parable of the Good Samaritan is all about?...

menu