https://www.youtube.com/watch?v=CBSfsoTnh8E Nais nating lahat na mamuhay ng marangal at masaya. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pinakabest na buhay? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagtupad ng ating layunin o pangarap? Paano kung ang inaalok ng mundo ay iba sa kagustuhan ng Diyos?...

https://www.youtube.com/watch?v=hmI6kvYs2eo We all want to live meaningful and happy lives. But what does it mean to live our best lives? Is it all about accomplishing our goals and dreams? What if God's best is radically different from the best this world has to offer?...

https://www.youtube.com/watch?v=6afLCHLzuuE If I'm saved by grace, does it give me the license to sin as much as I want to?" "Can I lose my salvation if I sin again and again?" "Is it possible to live a victorious life in Christ when there's so much temptation...

https://www.youtube.com/watch?v=5ZVwyLUXahY Ikaw ba ay naghahanap ng kaginhawaan sa buhay? Marami sa atin ang nakatali at hindi makawala sa patong patong na problema. Kung isa ka sa mga naghahanap ng solusyon, samahan mo kami ngayong Linggo para pagusapan ang pagiging matuwid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng...

https://www.youtube.com/watch?v=8s14LKsRuaQ Are you looking for a clean slate? A lot of us go through life looking for redemption or a way out of our problems that make us feel trapped. If you're looking for the real solution to your problems, come join us this Sunday as...

https://www.youtube.com/watch?v=8CTy4yiogps Nagsisimula ka na bang maduda sa mga pangako ng Diyos? Mahirap ibigay ang buong tiwala sa Panginoon lalo na kung tayo ay nasa hindi kanais-nais na sitwasyon. Paano tayo makakasiguro na tapat pa din ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako sa atin?...

https://www.youtube.com/watch?v=iOsVswmiaFE Are you starting to doubt God’s promises? Trusting in God isn’t always easy especially when our situations seem to contradict what God says. How can we know for sure that God is still faithful to keep His promises even until today?...

menu