https://www.youtube.com/watch?v=igakqgwnkjc Minsan ba ay naiisip mo na mas magaling at mahusay ka kaysa sa iba? Madalas nating sinusukat ang buhay ayon sa ating mga nagawa or estado sa buhay. Ngunit kung tayo ay haharap kay Hesus, susukatin ba Niya ang ating halaga sa parehong paraan?...

https://www.youtube.com/watch?v=6IO9PzUCpcU We often hear the advice, "Just have faith and trust God," but don't know what it truly means. Knowing about God is one thing, but placing our trust in Jesus is another. What does it really mean to believe and be saved, especially in light...

menu